Integritetspolicy

REGISTRETS BESKRIVNING

1. Registrets förvaltare
Oy Osk. Rajala
Andrashoppen
PB 175
20101 ÅBO

2. Registrets handläggare
Oy Osk. Rajala
Andrashoppen
PB 175
20101 ÅBO
e-postadress: kundsupport@andrashoppen.se

3. Registrets namn
Kundregistret Andrashoppen

4. Hantering av personuppgifter
Registret används som kundregister för webbutiken Andrashoppen. Kundregistret används enbart för behandling av beställningar och fakturering. Om kunden tillåter, används det även för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till de kunder som gett lov till det. Kunden har rätt att kontrollera sina personliga uppgifter, ändra dem eller be oss radera dem permanent från registret.

5. Beskrivning av registret och dess innehåll
I registret sparar vi de uppgifter som kunden har gett per telefon eller e-post, fyllt i formulär i samband med registrering eller i samband med en beställning. Även uppgifter som kunden själv sparar när registreringen är godkänd.

Obligatoriska registreringsuppgifter i samband med en beställning är namn, postadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress.

6. Utlämnande av kunduppgifter Kundregistrets uppgifter utlämnas inte till utomstående. Oy Osk. Rajala förbehåller sig dock rätten att lämna ut uppgifter till myndigheterna om kunden inte följer lagen eller uppträder olämpligt. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

7. Registrets dataskydd De som behandlar registret har personliga rättigheter, utgivna av administrationen, för att upprätthålla och uppdatera kunduppgifterna. Systemet står skyddat bakom brandmurar mot utomstående inkräktare. Tillträde till systemet har endast de som har speciallov utfärdat av administrationen. 8. Säkra betalningstransaktioner

Alla betalningstransaktioner är skyddade med SSL-teknik.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.